Clairfort Advocaten

Zusterplein 22
3703 CB Zeist
KvKnr. 69 53 58 76

Clairfort is een advocatenkantoor met gespecialiseerde advocaten op de gebieden die voor een onderneming van belang zijn, zoals (internationaal) contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendom, arbeidsrecht en vastgoed. Op 1 oktober 2017 opende het kantoor haar deuren aan het Zusterplein in Zeist.

Op 1 januari 2018 wordt de volledige website gelanceerd. Dan is ook de verbouwing van het pand klaar. Volg Clairfort tot die tijd via haar LinkedIn-pagina.

Neem vrijblijvend contact op.

Zusterplein 22, 3703 CB Zeist
030 - 307 54 65
info@clairfort.nl
LinkedIn
KvKnr. 69 53 58 76

030 - 307 54 65
info@clairfort.nl
LinkedIn

Clairfort is a law firm with specialized lawyers in the legal areas that are of importance to each company, such as (international) contracting, company law, intellectual property, labor law and real estate. On 1 October 2017 the firm was founded in Zeist, the Netherlands.

On 1 January 2018 the complete website will be launched. On that date the refurbishment of the offices will be completed as well. Please follow Clairfort through its LinkedIn page.

Feel free to contact us.

Zusterplein 22, 3703 CB Zeist
030 - 307 54 65
info@clairfort.nl
LinkedIn
KvKnr. 69 53 58 76